Regulamin


Szanowni Goście - witamy serdecznie w naszym Obiekcie „Pokoje i apartamenty Pod Kominem”

Dziękujemy za wybór naszego Obiektu na miejsce pobytu.

W Wasze ręce oddajemy niniejszy Informator Obiektu, który ma pełnić rolę przewodnika po naszym Obiekcie i wszelkich usługach jakie dla Państwa świadczymy.

                                                           Z wyrazami szacunku, życzymy miłego pobytu

 

INFORMACJE  OGÓLNE

Dla Państwa bezpieczeństwa i wygody prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

 

  Recepcja Obiektu, tel. 519 046 400

  Pracownicy Recepcji służą Państwu pomocą 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu

  W szczególnych sytuacjach prosimy o kontakt z Kierownikiem Recepcji tel. 519 046 399.

  Doba hotelowa

  Pokoje wynajmowane są na doby. Doba trwa od 1700 do 1600 dnia następnego.

  Restauracja

  Restauracja czynna codziennie od godz. 500 do 2400.

  Śniadanie

  Zapraszamy na śniadanie do Restauracji od godz. 500 do godz. 1100.

  Cisza nocna

  Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godz. od 2200 do 0600 Za nie przestrzeganie ciszy nocnej zostanie nałożona kara finansowa w wysokości każdorazowo 100 PLN.

  Parking

  Parking samochodowy dla gości jest parkingiem bezpłatnym niestrzeżonym.

  Palarnia

  W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia poza wyznaczonymi miejscami. Za złamanie zakazu palenia zostanie nałożona kara finansowa w wysokości każdorazowo 500 PLN.

  Płatność

  Hotel przyjmuje wpłaty gotówkowe w PLN oraz karta kredytową. Dla firm lub osób mających podpisane umowy istnieje również możliwość płatności przelewem.

  Pomoc medyczna

  Prosimy o kontakt z Recepcją.

  Bankiety, przyjęcia

  Służymy pomocą w zorganizowaniu bankietu bądź prywatnego przyjęcia. W tym celu prosimy o kontakt z Recepcją tel. 519 046 400

  Internet

  Internet bezprzewodowy- WiFi dostępny w każdym pokoju.

  Konferencje i szkolenia

  Z przyjemnością zorganizujemy dla Państwa konferencje lub szkolenie.

  W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z Recepcją tel. 519 046 400.

  Pralnia i kuchnie

  Pralnie i kuchnie  dostępne na piętrach dla gości dostępne są bezpłatnie

  TV- wykaz programów

  TVP1, TVP2, TVP INFO, Polsat, Polsat Sport, TVN, TVN7, TV4, TV6, Plus, Plus2, Eska TV, TTV, Polo TV, ATM Rozrywka, TVP Kultura, TVP Historia,

  TVP Polonia.

  Telefony

  Recepcja 519 046 400 lub 77 4235228

  Bar 519 046 396

 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

 

  Wyjście ewakuacyjne

  Na Twoim piętrze jest wyraźnie oznakowane, ale w przypadku gęstego zadymienia możesz mieć trudności w jego zlokalizowaniu, więc poświęć czas i :

  - zorientuj się, gdzie na Twoim piętrze zlokalizowane są: gaśnice i przycisk alarmowy,

  - policz ilość drzwi między Twoimi drzwiami, a wyjściem ewakuacyjnym

  - w przypadku pożaru, zadymienia poinformuj o tym Recepcję podając nr pokoju

  - zachowaj spokój, postępuj zgodnie z instrukcją Naszego personelu i straży pożarnej

  Jeżeli powstanie pożar w twoim pokoju

  - opuść natychmiast pokój

  - zamknij dokładnie drzwi- włącz przycisk alarmowy i powiadom mieszkańców sąsiednich pokoi

  - zadzwoń z najbliższego telefonu do Recepcji, tel. 519 046 400

  - przez wyjście ewakuacyjne przejdź do bezpiecznej strefy

  Jeżeli otrzymasz informację o pożarze

  Po otrzymaniu informacji o pożarze ( po usłyszeniu syg. alarmowego lub po przekazaniu przez personel Obiektu):

  - wyjdź natychmiast z pokoju zamykając drzwi i okno

  - pamiętaj o zabraniu rzeczy osobistych, pieniędzy i dokumentów. Szybko i zdecydowanie zejdź po schodach wskazanych przez personel

  - wyjdź z Obiektu w bezpieczne miejsce, wskażą je pracownicy Obiektu nadzorujący ewakuację

  - w miarę możliwości i potrzeb udziel pomocy poszkodowanym

 

  TELEFONY ALARMOWE:

  STRAŻ POŻARNA                        998

  POGOTOWIE RATUNKOWE                 999

  POLICJA                                                     997

  POGATOWIE ENERGETYCZNE            991

  TELEFON ALARMOWY             112

 

 

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym Obiekcie prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

 

Regulamin Obiektu „Pokoje i apartamenty Pod Kominem”

 

1.       PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin wraz z Informacjami Ogólnymi określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu. Dokonanie zameldowania, jak również dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz warunków wynikających z Informacji Ogólnych. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu. Regulamin dostępny jest w Recepcji Obiektu a także na stronie internetowej www.podkominem.opole.pl.

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu.

Regulamin dostępny jest w Recepcji Obiektu.

2.       DOBA HOTELOWA

Pokój wynajmowany jest na doby.

Doba trwa od godz. 1700 do godz. 1600 dnia następnego.

Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz
w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.                                                                                                   

3.       REZERWACJA I MELDUNEK

Podstawa zameldowania gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią.

Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę za pobyt.

Osoby nie zameldowane mogą przebywać gościnnie w pokoju od godz.700 do godz. 22. Przebywanie osób nie zameldowanych w pokoju hotelowym po godzinie 2200 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji.00.

Recepcja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu obiektu, mieniu Gości lub innych osobach przebywających na terenie Obiektu.

W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Obiekt nie zwraca opłaty za dana dobę.

Uregulowanej opłaty za pokój wynajęty nie można anulować.

4.       USŁUGI

Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń do Kierownika Recepcji 519 046 399 co umożliwi nam szybką reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.

Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:

- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu

- profesjonalną i uprzejma obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie

- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

- możliwość korzystania z pralni wyposażonej w pralki automatyczne i suszarki

- przechowanie bagażu Gościa.

5.       ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

Gość ponosi pełna odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Cennik wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je naruszyła.

Za zagubienie klucza do pokoju pobierana jest opłata w wysokości 20,00 PLN

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju. Za złamanie zakazu zostanie nałożona kara finansowa w wysokości każdorazowo 500 PLN. W przypadku wzbudzenia alarmu przeciwpożarowego firma lub osoba może także zostać obciążona kosztami przyjazdu Straży pożarnej.

6.       ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa przez osoby trzecie

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

7.       ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH W OBIEKCIE

                  Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres Gościa na jego koszt.

8.       CISZA NOCNA

W Obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 2200 do 600 następnego dnia. Za nie przestrzeganie ciszy nocnej zostanie nałożona kara finansowa w wysokości każdorazowo 100 PLN.

9.       REKLAMACJE

Goście maja prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje Kierownik Recepcji.

10.   POSTANOWIENIA DODATKOWE

W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami - (balkon znajdujący się na każdym piętrze oraz palarnia w barze przy recepcji). Złamanie zakazu w myśl ustawy antynikotynowej skutkuje karą finansową każdorazowo 500 PLN. Na terenie hotelu obowiązuje zakaz poruszania się w brudnych strojach oraz w brudnym obuwiu roboczym, a także zakaz wnoszenia na teren hotelu narzędzi i sprzętu z terenu budowy. Za złamanie zakazu zostanie nałożona kara finansowa w wysokości każdorazowo 100 PLN. W przypadku uszkodzeń powstałych poprzez niewłaściwe użytkowanie posadzek oraz pokoi firma lub osoba może zostać obciążona kosztami napraw i remontów.

Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności ani

bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach  i ich wyposażeniach.

Manipulowanie bądź uszkodzenie czujki P-poż będzie skutkowało obciążeniem Gościa każdorazowo kwotą 200,00 PLN. Hotel zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych zastrzeżonych w Regulaminie w przypadku gdy wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych zastrzeżonych na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Obiektu

 

Lista rzeczy ruchomych w pokoju

Cena w PLN

Kosz w łazience

50

Lustro

50

Deska sedesowa

100

Telewizor

1000

Biurko

500

Lampa

100

Krzesło

300

Firana lub zasłona

200

Kołdra

100

Poduszka

100

Ręcznik mały

20

Ręcznik duży

40

Materac

100

Pilot TV

100

Szafa z lustrem

500

Malowanie pokoju

1000

 

 

Pod Kominem Mateusz Mularski, Marcin Mularski S.C.
45-920 Opole, Ul. Elektrowniana 22
NIP:9910497261, REGON:161558881
Bank BPS SA O/K-ce 49 1930 1103 2100 0119 8216 0001

„Pokoje Gościnne Pod Kominem”

Telefon recepcja, czynna 24h na dobę :77 423 52 28
telefon biuro: 77 423 52 08 – biuro
telefon komórkowy: 519 046 400
Fax: 77 423 52 38
mail: recepcja@podkominem.opole.pl